Algemene Voorwaarden

Wij bij MEE Vakantiewijzer streven ernaar om u actuele en accurate informatie te bieden over verschillende vakantieopties. Echter, het is belangrijk om te benadrukken dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op onze website.

1. Definities

1.1 MEE Vakantiewijzer: de aanbieder van vakantie-informatie en -advies, gevestigd in Nederland. 1.2 Gebruiker: elke bezoeker van de website of klant die gebruikmaakt van de diensten van MEE Vakantiewijzer. 1.3 Diensten: alle informatie, adviezen en overige diensten die door MEE Vakantiewijzer worden aangeboden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en informatie aangeboden door MEE Vakantiewijzer.

3. Diensten

3.1 MEE Vakantiewijzer streeft ernaar accurate en actuele informatie te verstrekken over vakantiemogelijkheden en -voorzieningen. 3.2 MEE Vakantiewijzer is geen reisbureau en fungeert enkel als informatieverstrekker.

4. Aansprakelijkheid

4.1 MEE Vakantiewijzer is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie op de website. 4.2 MEE Vakantiewijzer is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of diensten.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

5.1 Alle inhoud van de website van MEE Vakantiewijzer, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s en andere materialen, is eigendom van MEE Vakantiewijzer of haar licentiegevers en is beschermd onder de intellectuele eigendomsrechten.

6. Links naar Derden

6.1 De website kan links bevatten naar websites van derden. MEE Vakantiewijzer is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites.

7. Privacy

7.1 MEE Vakantiewijzer respecteert de privacy van alle gebruikers en gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie conform de geldende privacywetgeving.

8. Wijzigingen in Voorwaarden

8.1 MEE Vakantiewijzer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 9.2 Geschillen die voortvloeien uit of in verband met de diensten van MEE Vakantiewijzer zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

10. Contact

10.1 Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met MEE Vakantiewijzer via info[at]meevakantiewijzer.nl.