Tegemoetkoming vakantiekosten


Fondsen

Een aantal fondsen is bereid om een tegemoetkoming te geven in de vakantiekosten. Meestal is een voorwaarde dat niet op een andere wijze in die vakantiekosten wordt voorzien. De procedure verschilt per fonds. U kunt hierover bij het betreffende fonds inlichtingen verkrijgen. Een consulent van MEE kan u ook adviseren welk fonds in uw situatie van toepassing zou kunnen zijn.

 

 

Blijdesteyn, Stichting

Postbus 62 | 9460 AB Gieten

T 0599 56 52 23

E info@stichtingblijdesteyn.nl

W www.stichtingblijdesteyn.nl

Vakantiebeurs voor alleenstaande vrouwen van 18 tot 40 jaar met een inkomen op bijstandsniveau.

 

Het Epilepsiefonds

Postbus 270 | 3990 GB Houten

De Molen 35 | 3994 DA Houten

T 030 634 40 63

E vakantiereizen@epilepsiefonds.nl

W www.epilepsie.nl

Vergoedt in bepaalde gevallen de kosten die men extra moet maken voor de vakantie vanwege de epilepsie.

 

De Lichthoeve, Stichting

Postbus 33 | 3886 ZG Garderen

T 0577 46 13 51

E lichthoeve@euronet.nl

W www.lichthoeve.nl

Verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen.

 

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) – Vakantiefonds 

Postbus 200 | 6710 BE Ede

T 0318 76 70 10

E lsbs@lsbs.nl

W www.lsbs.nl/vakantiefonds

Vanuit het Vakantiefonds wordt een tegemoetkoming verstrekt in de extra kosten die iemand met een visuele beperking maakt voor begeleiding bij zijn of haar aangepaste vakantie. Een tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan hen die financieel niet in staat zijn om die extra kosten te dragen.

 

Nierstichting Nederland

Postbus 2020 | 1400 DA Bussum

T 035 69 78 000

T info@nierstichting.nl

W www.nierstichting.nl

De stichting heeft als doel het bieden van financiële hulp aan nierpatiënten of gezinnen met een nierziek kind. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten bij langdurige ziekenhuisopnamen, tegemoetkoming vakantiekosten of kosten voor studie of sport. Aanvraagformulier valt te downloaden op www.nierstichting.nl/leven-met-een-nierziekte/hoe-verder/vakantie-sport-hobby/

 

Radboud Kleisterlee, Stichting

Berberisweg 314 | 3053 PJ Rotterdam

T 070 387 22 34

E srk@hccnet.nl

W www.stichtingradboudkleisterlee.nl

De stichting geeft financiële steun aan (jonge) mensen die leven met een handicap als gevolg van de aandoening Spina Bifida. Zaken als rolstoeltennislessen, een laptop of vrijetijds- of vakantiebesteding wordt door de stichting vergoed. Kijk voor de voorwaarden op de website.

 

Sandia Stichting

Goorstraat 9 | 5613 BL Eindhoven

T 040 24 300 66

E sandiastichting@planet.nl

W www.sandiastichting.nl

De stichting heeft als doel jeugdige personen en/of gezinnen te ondersteunen, op het gebied van opvoeding, onderwijs, opleiding en vorming, als voor hen op moment van aanvraag geen andere vorm van ondersteuning mogelijk is. Zeilkampen, schoolreizen en andere vakantiemogelijkheden worden ook ondersteund.

 

Stinafo, Stichting / Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind

Treilerdwarsweg 91 | 2583 DA Den Haag

T 070 351 27 84

E info@stinafo.nl

W www.stinafo.nl

Financiële steun voor kinderen tot 25 jaar met een beperking of chronische ziekte voor ontspanning of vakanties in Nederland.

 

Zonnewende, Stichting

De Vleet 5 | 1484 EV Graft

T 0299 67 34 23

E zonnewende@quicknet.nl

W www.stichtingzonnewende.com

Financiële bijdrage in de kosten voor vakantie en recreatie aan kinderen tot en met 17 jaar met een lichamelijke of verstandelijke beperking en hun gezinnen. De bijdrage wordt gebaseerd op gezinsinkomen en gezinssituatie. Aanvragen voor vakanties buiten Nederland komen niet voor steun in aanmerking.